niderlandzki holenderski flamandzki belgijski dojazd

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY FLAMANDZKIEGO
(belgijskiego / niderlandzkiego)

uprawnienia TP/4902/05

czynne całą dobę

telefon:  509 171 905

po godz. 18:00 oraz w niedziele czekamy na Państwa pod numerem: 501 46 71 71
info@flamandzki24.pl lub auto@holenderski24.pl

JĘZYK NIDERLANDZKI

Język niderlandzki
to nadrzędna nazwa języka urzędowego Holandii i Belgii.

- język niderlandzki w Holandii jest jedynym językiem urzędowym tego kraju

- język niderlandzki w Belgii to język flamandzki. Język flamandzki, język francuski i język niemiecki to trzy języki urzędowe w Belgii, przy czym flamandzki używany jest głównie w północnej części Belgii. 

Tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego - kto to taki?

To osoba, która nabyła prawa do tłumaczenia i autoryzowania tłumaczeń dokumentów oficjalnych pochodzących z Belgii i Holandii.

Holenderski język niderlandzki różni się co nieco od Belgijskiego języka niderlandzkiego ale są to różnice nieznaczne, zarówno w wymowie jaki i w pisowni, dlatego uznaje się, że

- język niderlandzki  
- język holenderski  
- język flamandzki
- język belgijski  
  to po prostu jeden i ten sam jeden język :)

Tłumacz przysięgły języka niderlandzkiego jest uprawniony do tłumaczenia dokumentów zarówno holenderskich jak i flamandzkich.

Tłumacz przysięgły to tłumacz zarejestrowany jako biegły w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz uwzględniony na liście tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości dostępnej również w internecie: www.ms.gov.pl  , zakładka tłumacze przysięgli, zakładka lista.